- Uitstel praktische examens: Het nieuwe systeem van praktijktesten pleziervaart zal pas ingaan op 1 juli 2021 (in plaats van op 1 januari 2021). - Meer info onder het puntje 'Het bewijzen van praktijkervaring'.


Te volgen stappen:

Aanvraag Stuurbrevet

Het brevet kan via het formulier hierboven bij onze federatie (Wind en Watersport Vlaanderen) aangevraagd worden.
Voor het beheer van uw dossier en de aanvraag van uw stuurbrevet dient er een bedrag van 50 euro aan ons betaald te worden. Deze betaling staat los van het bedrag dat u aan FOD Mobiliteit betaalt voor uw deelname aan het theoretisch examen.

Opgelet!! Theoretische examens stuurbrevet binnenkort nog maar 3 jaar geldig! Dit gaat in voege na de parlementaire goedkeuring en bij de ingang van het nieuwe KB, waarschijnlijk zal dit april/mei 2021 zijn.

Aanvraag Stuurbrevet

Theoretische cursus stuurbrevet

Theorie Belgisch Stuurbrevet
Er worden theoretische cursussen aangeboden ter voorbereiding van het examen stuurbrevet. Er is geen enkele verplichting om deze te volgen. Deze cursus verhoogt wel uw kans op slagen. De cursussen gaan door op verschillende plaatsen en dagen. U kunt de handleiding ook apart bestellen.

Onze webshop biedt de “Leidraad voor het Stuurbrevet“ aan, dit handboek bevat niet alleen de complete examenstof van het Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, maar bovendien nuttige en praktische aanvullingen op gebied van motortechniek, vaarwegmarkering, manoeuvers, ‘schipperen’ en navigatie.

Theoretische cursussen ter voorbereiding van het examen stuurbrevet
Via onderstaande vaarscholen is het mogelijk om een theoretische cursus te volgen:

De Vlaamse Vaarschool
Boattech
Vaarmeester
Vaarschool Q+
Vaarschool Bord’O
Vaarschool Cevina
Start2Boat
CruiseTops - Vaaropleiding en charter

Inschrijven theoretisch examen

Het examen Stuurbrevet via FOD Mobiliteit

Procedure voor het examen stuurbrevet geldig vanaf 15 januari 2020:
De examens worden elektronisch afgelegd doorheen het ganse jaar rechtstreeks bij de overheid FOD Mobiliteit.

De examens kunnen afgelegd worden op volgende examenplaatsen:

Berchem: Posthoflei 5, 2600 Antwerpen

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel: Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.

Oostende: Natiënkaai 5, 8400 Oostende

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen: Rue des Bourgeois 7 - Bloc A, 5000 Namen

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.

Examenstof

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.
Het examen van beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (12 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
> Klik hier voor een overzicht van de te kennen leerstof voor het beperkt stuurbrevet <

Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (10 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.
> Klik hier voor een overzicht van de te kennen leerstof voor het algemeen stuurbrevet <

Inschrijven voor deelname examen stuurbrevet

De inschrijving verloopt als volgt:

 • De inschrijving gebeurt online aan de hand van uw ID-kaart. Klik hier om u in te schrijven.
  Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 • U geeft aan voor welk(e) examen(s) u zich wenst in te schrijven en kiest de plaats en het tijdstip van het examen.
 • U zal dan een mail ontvangen van FOD Mobiliteit met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op hun rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail zal vermeld staan. Bij ELKE inschrijving dient u voor ELK examen (Beperkt / Algemeen / herexamen) afzonderlijk 38 euro te betalen aan FOD Mobiliteit.
 • Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dient FOD Mobiliteit het geld te ontvangen.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer dat u nodig hebt om aan het examen deel te nemen.
 • OPGELET: zonder betaling of bij te late betaling kan het examen NIET doorgaan!

Meenemen op het examen:

 • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.

Resultaat:

 • Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent, zal u bovenstaande procedure opnieuw moeten doorlopen. Dit resultaat dient u aan ons (Wind & Watersport Vlaanderen) te bezorgen.

Link inschrijving examen:
Klik hier om u in te schrijven.
 

Het bewijzen van de praktijkervaring

Praktijkervaring stuurbrevet tot eind juni 2021 (nieuwe regeling hier onderaan te bekijken)
Hoe verloopt de praktijkervaring?
De praktiijkervaring betreft een werkelijke diensttijd (in uren uitgedrukt) aan boord van één of meer pleziervaartuigen behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is.
De diensttijd mag op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie zijn volbracht, maar enkel de prestaties in de periode tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet komen in aanmerking.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw praktijkervaring aan te tonen:

Met een logblad/dienstenboekje:
Door middel van een logblad/dienstenboekje dient u uw werkelijke diensttijd aan boord aan te tonen. Deze praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van iemand die reeds over een stuurbrevet beschikt en die u de praktijk al doende leert. De data, gepresteerde uren en afgelegde trajecten moeten op dit logblad/dienstenboekje ingevuld worden.
Opgelet!
Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking. Het ingevulde logblad/dienstenboekje dient samen met een kopie van de schipper waarmee u gevaren hebt zijn stuurbrevet aan WWSV bezorgd te worden.

Via een erkende vaarschool:
U hebt de taferelen waarschijnlijk al wel eens gezien in een haven. Alle hens aan dek, een geschreeuw en een getier bij het aanmeren van de boot, waarbij iedereen de schuld in elkaars schoenen schuift en waar men elkaars onkunde verwijt.
Een gebrek aan ervaring en deskundige begeleiding is hiervan de oorzaak. Nog steeds begeven teveel onervaren personen zonder eender welke vorming dan ook zich op het vaarwater omdat ze in vroegere tijden hun vaarbewijs zo hebben gekregen, of omdat ze via medewerking van derden gemakkelijk aan een vaarbewijs zijn gekomen.
Alhoewel dit misschien financieel interessant was, is het gevolg dat er gevaarlijke situaties ontstaan. De keuze voor een professionele vaarschool is dan ook een keuze die u vooral vanuit een veiligheidsstandpunt dient te maken.

Hieronder onze erkende vaarscholen waar u praktijklessen kan volgen:
De Vlaamse Vaarschool
Boattech
Vaarschool Q+
Vaarschool Bord’O
Vaarschool Cevina
Vaarcenter
start2boat
CruiseTops - Vaaropleiding en charter
 

Vanaf 1 juli 2021 is er een praktijktest verplicht:
 

 • Vanaf 1 juli 2021 schakelen we over naar het systeem van praktijktesten (slagen in de praktijktest en het theoretisch examen zijn voorwaarden tot het bekomen van een brevet).

 • Deze praktijktesten zullen afgenomen worden in praktijktestcentra die door de Minister zullen worden erkend.

 • Tijdens deze praktijktesten wordt de kandidaat getest op praktische kennis en vaardigheid.

 • De testen hangen af van het brevet dat de kandidaat wil bekomen en maken ook een onderscheid tussen motor en zeil.

 • De test mag ook geïntegreerd worden in een systeem van permanente evaluatie.

 • De examinatoren zelf moeten voldoen aan vereisten qua brevetten en ervaring.

 • Deelname aan het praktijkexamen kan vanaf 15 jaar.

 • Aanvragen voor brevetten gebeuren tot eind juni 2021 op basis van het dienstboekje.​

Bekijk hier het Koninklijk Besluit.
Meer info 

Duplicaat Stuurbrevet

Duplicaat aanvragen:

 • Een duplicaat kan worden aangevraagd met behulp van dit aanvraagformulier.
  • Volg hierbij volgende insturcties:
   1. Vul de nodige gegevens in en druk het formulier af.
   2. Onderteken het formulier op de voorziene plaats.
   3. Stuur het formulier samen met de gepaste bijlagen naar duplicate.yachting@mobilit.fgov.be
   4. FOD Mobiliteit en Vervoer zal u zo spoedig mogelijk de factuur (€20) versturen naar uw emailadres.
   5. Na ontvangst van betaling bezorgt FOD Mobiliteit en Vervoer u het duplicaat per post naar het door u opgegeven afleveradres.
 • De aanvraag van een duplicaat is ENKEL mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is: verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen.
 • Een duplicaat wordt pas afgeleverd na betaling van 20 euro aan FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het Stuurbrevet

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf 15 meter of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:
Beperkt stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)

Algemeen stuurbrevet: geldig in

 • de afgesloten meren (nog nader te bepalen door de minister)
 • de met de zee verbonden binnenwateren (uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde)
 • de Beneden-Zeeschelde
 • de havens van de kust
 • vanaf het strand tot 6 zeemijl

Vereisten:
De vaarbevoegdheidsbewijzen kunnen worden afgeleverd, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest blijft maar 2 jaar geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • bewijs van praktijkervaring: enkel vaaruren van de afgelopen 2 jaar komen in aanmerking.
 • Opgelet!! Theoretische examens stuurbrevet binnenkort nog maar 3 jaar geldig! Dit gaat in voege na de parlementaire goedkeuring en bij de ingang van het nieuwe KB, waarschijnlijk zal dit april/mei 2021 zijn.

Modulaire opbouw:

 • De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: indien u een algemeen stuurbrevet wenst te bekomen dient u 2 examens af te leggen:
  • Beperkt stuurbrevet;
  • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.
 • De kandidaat moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examendeel telkens 38 euro aan FOD Mobiliteit. Na tijdige betaling ontvangt de kandidaat voor beide examens apart een uitnodigingsbrief van FOD Mobiliteit.