De komende vier jaar tracht WWSV een Geopeddel aanbod op minstens 1 routenetwerk per provincie uitwerken, startende met een proefproject op de Peddelroute Waasland. Met dit project laten we meer mensen kennismaken met watersport en zetten we meer mensen aan tot het beoefenen van watersport.

Bekijk ook zeker de gloednieuwe Geopeddel webpagina!

Wat is Geopeddel? 

Geopeddel is een mix van geocaching en SUP. Geocaching is een vorm van recreatie waarbij mensen op avontuur gaan in de natuur, op zoek naar een "schat/cache" door middel van gps-lokalisatie. Via applicaties zoals "Geocaching" kan je zien waar de zogenaamde "caches" zich bevinden. Geocaching is erg populair, in België in 2019 waren maar liefst 59.630 Belgen actief als geocacher. Er zijn verschillende Facebookgroepen met meer dan 4000 leden die dagelijks actief zijn en organisaties zoals Pasar organiseren verschillende geocache-activiteiten. 

Vanuit de vaststelling dat er ook meer en meer mensen sinds de lockdown starten met suppen, en veel van die nieuwe suppers op zoek gaan naar nieuwe sup-uitdagingen, onderzochten we de mogelijkheden om geocaching te integreren op het water zodat er een extra dimensie wordt toegevoegd aan het suppen. Een testconcept in samenwerking met de Erfgoedapp werd reeds uitgewerkt op de Peddelroute Waasland. Op 13 oktober vindt het tweede testevent plaats te Lokeren. Op verschillende locaties langsheen de route worden QR-codes verstopt met het logo van Geopeddel. Alleen echte speurneuzen weten deze QR-codes te vinden via de applicatie "Erfgoedapp". Wanneer een peddelsporter de QR-code vindt en scant, via de app krijgt de persoon een quiz of info waar meerdere thema's aan bod komen waaronder duurzaamheid, toerisme, natuur, cultuur, ... Neem zeker een kijkje op onze website

Meer weten over dit project? Lees verder of/en contacteer pieter@wwsv.be  

​Doel van het project

Door een innovatieve vorm van geocaching te integreren bij het suppen, spreken we nieuwe en verschillende doelgroepen aan waaronder studenten, gezinnen, toeristen, geocachers. Zo vinden ook zij de weg naar de peddelroutes, watersport en wordt het suppen ook aantrekkelijk gemaakt voor deze doelgroepen. Daarnaast willen we via dit project drop-out bij studenten en jongvolwassenen tegengaan.  
Deze doelgroep bevindt zich vaak online en spendeert veel tijd op hun smartphone. Door integratie van de smartphone tijdens het sporten wordt deze doelgroep ook gestimuleerd om te bewegen. Ook sociale media worden betrokken bij dit project met als doel een online community te creëren. 
 

Met steun van Sport Vlaanderen

Het innovatieve Geopeddel project is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.


Eén derde van de jongeren heeft het psychisch moeilijk (Geestig Gezond Sporten - Gsport Vlaanderen). WWSV gelooft dat watersport een positieve impact kan hebben op psychisch kwetsbare jongeren. Die overtuiging is er onder meer gekomen via een kleinschalige samenwerking met Prusik. Prusik is een onderdeel van ‘Binnenstad Brugge vzw’, een organisatie die acties onderneemt in het kader van bijzondere jeugdzorg. 

Prusik richt zich vooral naar jongeren die geblokkeerd zitten. Door middel van outdoor activiteiten (time-outs), ervaringsprojecten en activering trachten ze de jongeren bepaalde inzichten bij te brengen om zo hun persoonlijke problematieken aan te pakken. Een spreekwoordelijke duw in de rug om uit een (dreigend) vastlopende situatie te geraken (vb. jongeren die geen zinvolle vrijetijdsbesteding hebben, jongeren die geen school lopen, jongeren zonder werk). Jongeren terug te activeren, hen via een eigen (succes)ervaring letterlijk en figuurlijk weer in beweging proberen te krijgen. 

Wij geloven als WWSV dat de watersporten zich bijzonder lenen binnen acties van organisaties zoals Prusik. Suppen en surfen werden door Prusik als ‘therapie’ in hun aanbod opgenomen tijdens de diverse time-outs die ze op vraag van instellingen organiseren. Als federatie ondersteunen we deze organisatie zeer kleinschalig door hen gratis SUP-boards aan te bieden, waarmee Prusik met de jongeren op time-out gingen. 

Wereldwijd zijn er reeds bestaande projecten die watersport gebruiken als therapie. De therapeutische meerwaarde van het suppen en surfen wordt reeds ervaren in meerdere landen: In Frankrijk en de UK wordt surfen door dokters voorgeschreven tegen depressies en andere psychologische problemen. Eind september 2017 was er in Zuid-Afrika een symposium waar dergelijke projecten uit 8 verschillende landen samen zaten om de therapeutische/genezende of versterkende waarde van het surfen op specifieke doelgroepen te bestuderen en te bundelen. 

Meer weten over dit project, lees verder en/of contacteer stijn@wwsv.be of pieter@wwsv.be 
 

 
 

Golf van verandering in 2021

In het voorjaar van 2021 werden verschillende voorzieningen aangeschreven die met kwetsbare jongeren werken. Vijf voorzieningen (Binnenstad, Oranjehuis, Bethanie, Back On Track en Konekti) gingen mee in het pilootproject in Brugge en vaardigden in totaal 60 medewerkers af die een opleiding tot SUPmonitor volgden op het domain ‘Aan de Plas’. Stijn Pillen, die docent is bij de ISA, bracht in 5 opleidingsdagen alle kennis bij die de begeleiders nodig hebben om jongeren veilig op het water te begeleiden. 90% van de kandidaat begeleiders slaagden voor de opleiding en vanaf juni was het voor hen mogelijk om te suppen in Brugge. In de zomermaanden die volgenden mochten we meer dan 60 jongeren verwelkomen.

Vanwege de grote interesse van andere organisaties wordt het project uitgebreid naar meerdere voorzieningen. Niet enkel kwetsbare jongeren, maar ook kansarme mensen en mensen met een beperking kunnen we met dit project een (succes)ervaring bezorgen. In september 2021 werden tal van voorzieningen gecontacteerd in de omgeving van Brugge en Oudenaarde. In april 2022 werd er een samenwerking opgestart met surfclub Absolut. In 2022 vonden in totaal 260 deelnemers hun weg naar de Donk.
 

 

In 2023 worden 2 nieuwe locaties toegevoegd, Schulensmeer en Broechem. Eind april - begin mei worden opnieuw enkele opleidingsdagen voorzien op elke locatie. Voor meer info contacteer pieter@wwsv.be.

Met steun van Sport Vlaanderen

Het laagdrempelige Golf van verandering is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.


De komende 4 jaar wil WWSV voor de clubs met jonge talenten een structurele ondersteuning uitbouwen voor foil wind- en kitesurfen, zodat clubs in staat zullen zijn hun talenten te laten aansluiten bij de nieuwe Olympische windsurf en/of kitesurf foil disciplines.

FOILCLASS in 2022

Ook dit jaar zullen we kennismakingsdagen, bijscholingen en gezamenlijke aankoopacties organiseren voor de clubs en hun jonge wind- en kitefoilers. De clubs staan centraal in dit project. WWSV ondersteunt de sportclubs met een wind- of kitesurf werking d.m.v. het ter beschikking stellen van sportmateriaal, aanbieden van expertise en bijscholen van hun clubtrainers.

De drempels verlagen voor jonge foilers, dat is ook in 2022 de opdracht van FOILCLASS, een samenwerking tussen WWSV en de clubs met de steun van Sport Vlaanderen! 

Schrijf je in voor één van onderstaande FOIL CLASS events in de deelnemende clubs (klik op tab voor meer info). Bekijk ook goed welke voorkennis of vaardigheden je moet hebben om deel te nemen. Sommige activiteiten zijn voor beginners, andere voor gevorderde jeugd foilers. 

 


Wat is FOILCLASS?

Foil staat voor vleugel. Foil windsurfen en foil kitesurfen is een ontwikkeling van de vin (onderaan de plank) waarbij een onderwater vleugel op die vin zorgt voor lift. Hierdoor is er een vermindering van het nat oppervlak en de weerstand, met als resultaat: hogere snelheden bij minder wind, meer fun bij minder specifieke weersomstandigheden en ruimere sportieve mogelijkheden.

De Olympische windsurf- en kitesurf organisaties zagen het potentieel, en verkozen een eenheidsklasse (allen op hetzelfde type foil en plank) als 2024 Olympisch materiaal. De markt ontwikkelde zich verder, met een brede waaier aan heel performant foil-materiaal, maar ook meer recreatief en jeugd- gerichte foils. Op deze laatste kan zowel financieel als sportief laagdrempelig ingestapt worden in het foil-surfen, zelfs op jonge leeftijd en op een veilige manier. 

Door het verzamelen en aanbieden van kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs wil WWSV het mogelijk maken dat ook nieuwe jonge wind- en kitesurfers kunnen instromen en ontwikkelen in het foil surfen.

Meer weten over dit project? Lees verder of/en contacteer Tommy@wwsv.be
 


Wat is het probleem?

 • Voor veel jonge wind- en kitesurf talenten en clubs is de kloof tussen de clubwerking en de nieuwe Olympische- en marktevoluties te groot.
 • Niet alle clubs kunnen op zichzelf de nodige investering in kennis en materiaal doen om jonge wind/kitesurfers te begeleiden.
 • Niet alle nieuwe sporters kennen de toegankelijkheid van het nieuwe foil surfen.
 • Clubs hebben advies en ondersteuning nodig om de juiste keuzes te maken in de ontwikkeling van hun clubwerking richting foil-surfen.

Hoe wil het  Foil Class project dit oplossen:

 • De komende 4 jaar wil WWSV voor de clubs met jonge talenten een structurele ondersteuning uitbouwen, zodat clubs in staat zullen zijn hun talenten te laten aansluiten bij de nieuwe Olympische windsurf en/of kitesurf foil disciplines.
 • Door het verzamelen en aanbieden van kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs wil WWSV het mogelijk maken dat ook nieuwe jonge wind- en kitesurfers kunnen instromen en ontwikkelen in het foil surfen.
 • Het einddoel is het aantrekken van nieuwe jonge sporters door de integratie van foil kite- of/en windsurfen in minimaal 50% van de erkende trainings- of scholingsclubs met een kitesurf of/en windsurf aanbod.

Welke acties zullen er genomen worden?

 • Organiseren van test- en kennismakingsdagen voor de club surfers en trainers op centrale locaties (zoals Sport Vlaanderen Nieuwpoort).
 • Ter beschikking stellen van specifiek windsurf en kitesurf foils (in samenwerking met partners en Sport Vlaanderen Nieuwpoort).
 • Het verzamelen van expertise, opleiding en begeleiding voor de clubcoaches en lesgevers.
 • Geven van advies in aankoop materiaal en het organiseren van groepsaankopen, in overeenstemming met de internationale ontwikkelingslijn.
 • Opzetten van een structureel overleg tussen de deelnemende clubs zodat kennis en ervaring kan gedeeld worden, en samenwerkingen kunnen worden opgezet. (Foil-class werkgroep).
 • Het uitvoeren van een promotiestrategie in samenwerking met clubs en commerciële partners om potentiële nieuwe sporters te informeren over laagdrempelig Foil wind- en kitesurfen

Clubs staan centraal bij FOILCLASS

De clubs staan centraal in dit project. WWSV ondersteunt de sportclubs met een wind- of kitesurf werking d.m.v. het ter beschikking stellen van sportmateriaal, aanbieden van expertise en bijscholen van hun clubtrainers. Promotie zal een belangrijke rol spelen in het verlagen van drempels. Zo worden de clubs betrokken en gevraagd om deel te nemen aan de verschillende initiatieven van Foil Class.
Clubs worden bijkomend beloond om deel te nemen aan dit innovatieve project via het jeugdproject (extra punten optionele voorwaarden).


Wat gebeurde er binnen FOILCLASS in 2021

 

Het verzamelen en aanbieden van foil kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs. Dit waren samengevat de doelstellingen voor 2021.

Ondanks de Covid beperkingen tijdens het voorjaar, een periode wanneer de clubs het meest beschikbaar zijn voor opleidings- en overlegmomenten, kwamen de clubs samen tijdens het hemelvaartweekend. 1 dag werden de sportclub trainers en teamleden uitgenodigd, en 1 dag kon er openbaar ingeschreven worden voor alle geïnteresseerden, ook niet-leden. Tijdens dit 2 daags testevent te Sport Vlaanderen Nieuwpoort werd er kennis gedeeld en in discussie gegaan rond een aantal foil thema’s zoals de mogelijkheid om foil te introduceren in de clubwerking en de ervaren drempels daarbij. 
 

Importeurs van de internationaal erkende jeugd foil eenheidsklasse IQfoil en Tahe waren er aanwezig, stelden hun aanbod en kennis voor, en gingen in overleg met de clubmedewerkers. Bijkomend werd ook een nieuw windsurf concept voor hele jonge sporters voorgesteld door Decathlon. Ook door dit initiatief verlaagden we samen met Sport Vlaanderen Nieuwpoort de drempel door materiaal ter beschikking te stellen en advies te geven.

Voor kitesurfen werden er in het kader van de Belgian Foil cup - recreatieve instap foil wedstrijden - overlegvergaderingen gepland met actieve clubs met als doel aantrekken van nieuwe jeugd deelnemers. Er werd een ondersteuningstraject uitgezet in samenwerking met Icarus en Flyhigh shop & importeurs van de IQfoil en Arrows eenheidsklasses. Actieve jeugdclubs zullen nog in 2021 de kans krijgen om in te stappen in een gezamenlijke aankoop bij de importeur, met financiële steun om de drempel voor de clubs en sporters verder te verlagen.
 

Met steun van Sport Vlaanderen

Het innovatieve FOILCLASS project is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.