B.A. Uitbating cafetaria/clubhuis

Sommige clubs beschikken over een clubhuis of cafetaria in eigen beheer. Deze werden tot dusver niet gewaarborgd. Gezien het van essentieel belang is om de vrijwilliger in zijn verschillende taken bij dezelfde maatschappij te verzekeren biedt Arena hier een zeer concurrentiele optie aan om de uitbating van de cafetaria in de polis op te nemen.
* € 25,- per club, jaarpremie, L & K inbegrepen

Lichamelijke ongevallen vrijwilligers

De wetgever geeft geen verplichting op om een dekking lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers af te sluiten, hoewel de meeste clubverantwoordelijken dit absoluut noodzakelijk achten.
De aangesloten leden voor wie een verzekeringspremie wordt betaald zijn in de Arena-polis nu al automatisch verzekerd in lichamelijke ongevallen voor al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk.
De niet-leden konden in L.O. via het formulier tijdelijke risico's worden verzekerd, waarvan trouwens heel wat clubs het afgelopen jaar gebruik van hebben gemaakt. Nu wordt de mogelijkheid geboden om een optie "vrijwilliger helpers niet-leden" per club op jaarbasis te onderschrijven aan een forfaitaire premie met een minimum aan administratie.

Schade aan ingebruikgenomen goederen

In afwijking van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid tot schade aan de ter beschikking gestelde lokalen of sportinfrastructuut met inbegrip van gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten). Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade door een bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub maar dat de maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke.
Prijs tussen € 85 - € 115,  afhankelijk van de vrijstelling

Het intekenformulier voor de comfort opties