De WWSV heeft het initiatief genomen om ten behoeve van onze leden-clubs een polis rechtsbijstand af te sluiten waarvan u hieronder een korte samenvatting vindt.
Zoals uit de samenvatting blijkt is de dekking zeer uitgebreid en zijn de verzekerde bedragen (erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, experten, gerechtskosten,...) zeer ruim per schadegeval. In feite is zowat alles gedekt met uitzondering van procedures i.v.m. contracten en belastingen.

Volledige polis

Samenvatting polis