WWSV is als enige federatie in Vlaanderen bevoegd voor het afleveren van wedstrijdlicenties voor nationale en internationale competitie. De personen met een licentie voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot lidmaatschap, competitieverzekering conform decreet en wedstrijdlicentie.

De WWSV-licentie is de wedstrijdlicentie die nationaal en internationaal vereist is. De licentie is geen bekwaamheidsattest, maar is evenwel verplicht voor diegenen die aan zeilwedstrijden deelnemen.

Doelstelling

Elke persoon, zowel het familiehoofd als de familie, aangesloten bij een WWSV club ontvangt jaarlijks een internationale licentie op voorwaarde dat hij in regel is met zijn clubbijdragen.

Licentieformaat

Bankkaart type (gemak van opbergen). 

Internationaal karakter

Nederlands, Frans, Engels & Duits
Vermelding van club, naam en adres van titularis en licentienummer.
Die vergunning bewijst dat de titularis aangesloten is bij een erkende federatie en geniet van de decretaal verplichte verzekering.

De procedure

Via de WWSV-link kan de club haar leden doorgeven. Van zodra die leden bewaard zijn, verschijnen deze automatisch bij WWSV om hiervoor licenties op te maken.
De licenties worden digitaal verstuurd naar de leden of het WWSV-secretariaat drukt deze af en verstuurd ze naar de clubs. Dit is afhankelijk van de club haar keuze. 
Lidgeld en verzekering worden steeds afgeleverd voor de periode van 1 jaar (van 01 januari tot en met 31 december).
Voor wedstrijdlicenties van de discipline zeilwagenrijden geldt een aparte procedure.