Om de jaarovergang van de WWSV-link vlot te laten verlopen worden de systemen vanaf 6/12/2021 t.e.m. 17/01/2022 op read only gezet voor alle clubs. In deze periode kunnen geen aanpassingen meer gebeuren. Vanaf 18/01/2022 kunnen de nieuwe leden voor 2022 terug worden ingegeven via de WWSV-link door deze op actief te plaatsen en door de nieuwe leden in te voegen. Alle leden die in 2021 lid waren en op actief stonden, worden op passief geplaatst en alle leden die in 2021 op passief stonden worden op archief geplaatst. Indien er leden zijn die vóór 18/01/2022 hun licentie nodig hebben om een wedstrijd te varen, dan kan er hiervoor een voorlopig attest opgemaakt worden.
 
Gelieve de gegevens van deze personen per mail te bezorgen aan nelly@wwsv.be.
Vergeet deze tijdelijke lidmaatschappen op 18/01/2022 dan niet door te geven via de WWSV-link.
 
Wij blijven ook vragen om de nodige aandacht te willen besteden bij het ingeven van uw leden. Bij nazicht moeten we nog steeds veel foutieve ingaven vaststellen. Bij het ontbreken of niet correct zijn van decretaal verplichte gegevens verliest de federatie de werkingssubsidies voor dit desbetreffende aantal leden. Dit zijn middelen die we liever aan onze sport besteden in plaats van deze naar andere sporttakken te zien gaan.
 
Denk eraan om op tijd jullie ledenlijst te downloaden moesten jullie deze willen gebruiken voor jullie facturatie, kerstkaartjes, ...
 
Ter info: Tijdens de kerstvakantie is het secretariaat gesloten. Van 24 december tot en met zondag 09 januari zal het dus even stil zijn langs onze kant. Vanaf 10 januari beantwoorden wij terug met veel plezier al jullie vragen.