Bestuur

Het hoogste orgaan van WWSV is haar Algemene Vergadering.
WWSV wordt geleid door het Bestuursorgaan, waarvan de leden over een mandaat van vier jaar beschikken.

Het Bestuursorgaan verkiest onder haar leden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een Secretaris-Generaal en een Penningmeester.
Het Bestuursorgaan stelt de commissies samen en duidt de afgevaardigden aan die WWSV bij verschillende organisaties vertegenwoordigen.
Het Bestuursorgaan stelt een Algemeen Directeur aan.

Continuïteit van het Bestuursorgaan

Om de continuïteit binnen het Bestuursorgaan te garanderen wordt er een gefaseerd rooster van ontslag en benoeming van bestuursfuncties toegepast.
Algemene vergadering 2020: verkiezing van de Secretaris-Generaal en één bestuurder
Algemene vergadering 2021: verkiezing van de Penningmeester, één Ondervoorzitter en één bestuurder
Algemene vergadering 2022: verkiezing van drie bestuurders
Algemene vergadering 2023: verkiezing van de Voorzitter, één Ondervoorzitter en één bestuurder

Vanaf 2024 herhaalt dit 4-jarig rooster zich. Dit rooster kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van het Bestuursorgaan.
Het is de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering om bestuurders te benoemen.
Daarbij dient er echter te allen tijde naar gestreefd te worden dat maximum de helft van de bestuurders gelijktijdig vervangen worden.

Bart Van Hooreweghe
 • Voorzitter WWSV
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 - AV 2023
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 18/03/2008 - 31/12/2016
Carl Sabbe
 • Secretaris-Generaal WWSV
 • Voorzitter Belgian IRC Owners Association (BELIRC)
 • Bedrijfsleider SAVACO NV
 • Teamleider Alegria Racing Team (IRC)
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 - AV 2024
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 – 19/03/2019
 • VYF voor fusie 22/03/14 - 31/12/2016
Peter Van den Bossche
 • Penningmeester WWSV
 • Licentiaat Management
 • Afgevaardigd Bestuurder
 • Ex-voorzitter Belgian Sailing
 • International Race Officer
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2025
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 05/03/2005 - 31/12/2016
Ewald Deloof
 • Bestuurder WWSV
 • Manager Anemos beachclub
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2022
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
 • Mandaat VVW Recrea voor fusie: 07/10/2002 - 31/12/2016
Sven Fransen
 • Bestuurder WWSV
 • Manager Surfclub Windekind
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2025
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 21/03/2015 - 31/12/2016
Jan Ingelbeen
 • Bestuurder WWSV
 • General Manager
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2023
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
Bart Plasschaert
 • Bestuurder WWSV
 • Leerkracht aardrijkskunde
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2024
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
Christoph Poignie
 • Bestuurder WWSV
 • Manager van de O'Neill Beachclub
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2022
 • Mandaat Fusiefederatie: 26/03/18 - AV 2019
Alain Lescrauwaet
 • Algemeen Directeur WWSV
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2022
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 – 19/03/2019
 • Mandaat VYF voor fusie: 20/03/2004 - 31/12/2016
Stefaan Vermast
 • Bestuurder WWSV
 • Mandaat WWSV: 19/03/2019 – AV 2023
 • Mandaat Fusiefederatie: 01/01/2017 - AV 2019
Maarten Desloovere
 • bestuurder WWSV
 • VYNieuwpoort
 • Mandaat WWSV: 23/06/2020 – AV 2024