De komende 4 jaar wil WWSV voor de clubs met jonge talenten een structurele ondersteuning uitbouwen voor foil wind- en kitesurfen, zodat clubs in staat zullen zijn hun talenten te laten aansluiten bij de nieuwe Olympische windsurf en/of kitesurf foil disciplines.

FOILCLASS in 2022

Ook dit jaar zullen we kennismakingsdagen, bijscholingen en gezamenlijke aankoopacties organiseren voor de clubs en hun jonge wind- en kitefoilers. De clubs staan centraal in dit project. WWSV ondersteunt de sportclubs met een wind- of kitesurf werking d.m.v. het ter beschikking stellen van sportmateriaal, aanbieden van expertise en bijscholen van hun clubtrainers.

De drempels verlagen voor jonge foilers, dat is ook in 2022 de opdracht van FOILCLASS, een samenwerking tussen WWSV en de clubs met de steun van Sport Vlaanderen! 

Schrijf je in voor één van onderstaande FOIL CLASS events in de deelnemende clubs (klik op tab voor meer info). Bekijk ook goed welke voorkennis of vaardigheden je moet hebben om deel te nemen. Sommige activiteiten zijn voor beginners, andere voor gevorderde jeugd foilers. 

 


Wat is FOILCLASS?

Foil staat voor vleugel. Foil windsurfen en foil kitesurfen is een ontwikkeling van de vin (onderaan de plank) waarbij een onderwater vleugel op die vin zorgt voor lift. Hierdoor is er een vermindering van het nat oppervlak en de weerstand, met als resultaat: hogere snelheden bij minder wind, meer fun bij minder specifieke weersomstandigheden en ruimere sportieve mogelijkheden.

De Olympische windsurf- en kitesurf organisaties zagen het potentieel, en verkozen een eenheidsklasse (allen op hetzelfde type foil en plank) als 2024 Olympisch materiaal. De markt ontwikkelde zich verder, met een brede waaier aan heel performant foil-materiaal, maar ook meer recreatief en jeugd- gerichte foils. Op deze laatste kan zowel financieel als sportief laagdrempelig ingestapt worden in het foil-surfen, zelfs op jonge leeftijd en op een veilige manier. 

Door het verzamelen en aanbieden van kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs wil WWSV het mogelijk maken dat ook nieuwe jonge wind- en kitesurfers kunnen instromen en ontwikkelen in het foil surfen.

Meer weten over dit project? Lees verder of/en contacteer nick@wwsv.be
 


Wat is het probleem?

 • Voor veel jonge wind- en kitesurf talenten en clubs is de kloof tussen de clubwerking en de nieuwe Olympische- en marktevoluties te groot.
 • Niet alle clubs kunnen op zichzelf de nodige investering in kennis en materiaal doen om jonge wind/kitesurfers te begeleiden.
 • Niet alle nieuwe sporters kennen de toegankelijkheid van het nieuwe foil surfen.
 • Clubs hebben advies en ondersteuning nodig om de juiste keuzes te maken in de ontwikkeling van hun clubwerking richting foil-surfen.

Hoe wil het  Foil Class project dit oplossen:

 • De komende 4 jaar wil WWSV voor de clubs met jonge talenten een structurele ondersteuning uitbouwen, zodat clubs in staat zullen zijn hun talenten te laten aansluiten bij de nieuwe Olympische windsurf en/of kitesurf foil disciplines.
 • Door het verzamelen en aanbieden van kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs wil WWSV het mogelijk maken dat ook nieuwe jonge wind- en kitesurfers kunnen instromen en ontwikkelen in het foil surfen.
 • Het einddoel is het aantrekken van nieuwe jonge sporters door de integratie van foil kite- of/en windsurfen in minimaal 50% van de erkende trainings- of scholingsclubs met een kitesurf of/en windsurf aanbod.

Welke acties zullen er genomen worden?

 • Organiseren van test- en kennismakingsdagen voor de club surfers en trainers op centrale locaties (zoals Sport Vlaanderen Nieuwpoort).
 • Ter beschikking stellen van specifiek windsurf en kitesurf foils (in samenwerking met partners en Sport Vlaanderen Nieuwpoort).
 • Het verzamelen van expertise, opleiding en begeleiding voor de clubcoaches en lesgevers.
 • Geven van advies in aankoop materiaal en het organiseren van groepsaankopen, in overeenstemming met de internationale ontwikkelingslijn.
 • Opzetten van een structureel overleg tussen de deelnemende clubs zodat kennis en ervaring kan gedeeld worden, en samenwerkingen kunnen worden opgezet. (Foil-class werkgroep).
 • Het uitvoeren van een promotiestrategie in samenwerking met clubs en commerciële partners om potentiële nieuwe sporters te informeren over laagdrempelig Foil wind- en kitesurfen

Clubs staan centraal bij FOILCLASS

De clubs staan centraal in dit project. WWSV ondersteunt de sportclubs met een wind- of kitesurf werking d.m.v. het ter beschikking stellen van sportmateriaal, aanbieden van expertise en bijscholen van hun clubtrainers. Promotie zal een belangrijke rol spelen in het verlagen van drempels. Zo worden de clubs betrokken en gevraagd om deel te nemen aan de verschillende initiatieven van Foil Class.
Clubs worden bijkomend beloond om deel te nemen aan dit innovatieve project via het jeugdproject (extra punten optionele voorwaarden).


Wat gebeurde er binnen FOILCLASS in 2021

 

Het verzamelen en aanbieden van foil kennis en ervaring, het opzetten van samenwerkingen over de clubs en commerciële partners heen, en het logistiek ondersteunen van de clubs. Dit waren samengevat de doelstellingen voor 2021.

Ondanks de Covid beperkingen tijdens het voorjaar, een periode wanneer de clubs het meest beschikbaar zijn voor opleidings- en overlegmomenten, kwamen de clubs samen tijdens het hemelvaartweekend. 1 dag werden de sportclub trainers en teamleden uitgenodigd, en 1 dag kon er openbaar ingeschreven worden voor alle geïnteresseerden, ook niet-leden. Tijdens dit 2 daags testevent te Sport Vlaanderen Nieuwpoort werd er kennis gedeeld en in discussie gegaan rond een aantal foil thema’s zoals de mogelijkheid om foil te introduceren in de clubwerking en de ervaren drempels daarbij. 
 

Importeurs van de internationaal erkende jeugd foil eenheidsklasse IQfoil en Tahe waren er aanwezig, stelden hun aanbod en kennis voor, en gingen in overleg met de clubmedewerkers. Bijkomend werd ook een nieuw windsurf concept voor hele jonge sporters voorgesteld door Decathlon. Ook door dit initiatief verlaagden we samen met Sport Vlaanderen Nieuwpoort de drempel door materiaal ter beschikking te stellen en advies te geven.

Voor kitesurfen werden er in het kader van de Belgian Foil cup - recreatieve instap foil wedstrijden - overlegvergaderingen gepland met actieve clubs met als doel aantrekken van nieuwe jeugd deelnemers. Er werd een ondersteuningstraject uitgezet in samenwerking met Icarus en Flyhigh shop & importeurs van de IQfoil en Arrows eenheidsklasses. Actieve jeugdclubs zullen nog in 2021 de kans krijgen om in te stappen in een gezamenlijke aankoop bij de importeur, met financiële steun om de drempel voor de clubs en sporters verder te verlagen.
 

Met steun van Sport Vlaanderen

Het innovatieve FOILCLASS project is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Sport Vlaanderen.