Internationaal Zeilpaspoort (Zwaardboot-Catamaran)

Deze pas is een eenvoudige duiding van je persoonlijke vorderingen in de zeilerij. In relatie tot uw leerproces kunnen lesgevers van de federatie in erkende scholen uw kennis en kunde van het zeilen aankruisen.
Indien u als club bestelt - gelieve een mail te sturen naar info@wwsv.be met je bestelling.

2,00 €