VERPLICHTE VOORWAARDEN 2021

Indien je als club voldoet aan de verplichte voorwaarden krijgt u hiervoor een basistoelage (=vast bedrag afhankelijk van de toegekende subsidie van Sport Vlaanderen)

1. De club/basis voorziet een trainingsprogramma. 
2. De club/basis heeft minstens 1 trainingsteam in 1 categorie.
3. De club/basis stelt een sporttechnisch gekwalificeerde trainer aan voor zijn trainingsteam.
4. De club/basis voorziet begeleiding voor het (de) trainingsteam(s): de trainer begeleidt zijn team op minstens drie wedstrijden van de WWSV wedstrijd kalender.

OPTIONELE VOORWAARDEN 2021

De optionele voorwaarden hangen vast aan een puntensysteem. De punten die te behalen zijn staan naast de voorwaarden. Hoe meer punten de club behaalt, hoe meer subsidies de club kan krijgen.

Bekijk hier de optionele voorwaarden

REGLEMENT

Meer info: reglement jeugdsportfonds 2021

Voor NIEUWE trainingsgroepen (slechts geldig voor 1 jaar):

De club is verplicht om minimaal 20 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar) voor trainingsteam binnen de ZEILdisciplines. Er wordt gestreefd naar 20 weken jeugdtraining, maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten met maximaal 1 x 5 dagen na elkaar voor de zeilers. Ook al wordt er 6 uur training gegeven op 1 dag, blijft dit slechts voor 1 training gelden.

Voor de clubs die een jeugdteam hebben binnen de discipline windsurfen, kite, golfsurfen, SUP'en en zeilwagenrijden zijn verplicht om minimaal 18 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar), maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten. Windsurfers, kiters, golfsurfers en SUP'ers kunnen 2 keer 5 dagen na elkaar opnemen in hun trainingsprogramma. De trainingsopbouw moet duidelijk terug te vinden zijn in het ingediende programma.

Ondersteuning beginnende trainingsteams

De clubs krijgen de mogelijkheid om hun nieuw team en trainer te laten bijstaan door een ervaren trainer B. WWSV zal beginnende trainingsteams financieel ondersteunen door de loonkosten van de begeleidende trainer voor 5 maal 3u terug te betalen. Zo krijgt de club de mogelijkheid om de trainer en hun team te laten begeleiden door een ervaren coach. WWSV kan een lijst aanleveren met trainer B's, maar de club staat zelf in voor het zoeken van de trainer en de afspraken met de trainer.

Wie komt in aanmerking?
*Elke club die start met een nieuwe trainingsgroep in een nieuwe discipline( bijv nieuwe trainingsclub of trainingsclub die start met training in een nieuwe discipline)
Een club die een aantal jaar gestopt is met training en de draad terug oppikt komt NIET in aanmerking voor de ondersteuning.
Hoe gebeurt de financiële afrekening?
De club geeft aan WWSV de trainingsdagen en de trainer door. WWSV maakt een contract voor de trainer voor maximaal 5 x 3 u aan de officiële Sport Vlaanderen barema's of bij een zelfstandig trainer stuurt de trainer ons de factuur voor 5 x 3 u training. De club moet zelf de kosten dragen voor de km's van de trainers of eventueel meer uren begeleiding.