Wat zijn kwaliteitslabels? 

WWSV wil blijvend, extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen. Je kan jouw club registreren als jeugdscholingsclub en/of jeugdtrainingsclub. 

Doel

Met het jeugdsportfonds wenst WWSV de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen. Bovenop dit subsidiebedrag dient de WWSV 25% van het toegekende subsidiebedrag van Sport.Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds te investeren.
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt:
- 88% komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% kan door WWSV gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende WWSV-club/basis kan een jeugdproject indienen.
Een club/basis kan een jeugdsportproject indienen aan de hand van het daartoe bestemde inschrijfformulier. De inschrijving dient te gebeuren vóór 15 mei 2021. 

Deadlines 2022
 

15/05/2022 Registratie/aanmelden voor het behalen van een kwaliteitslabel via onderstaand formulier.
15/06/2022 De verplichte voorwaarden doorgeven via persoonlijke link
15/10/2022 De optionele voorwaarden doorgeven via persoonlijke link
08/11/2022 Financiële bewijsstukken bezorgen aan info@wwsv.be

Reglement 2022

Klik hier om het reglement van 2022 te consulteren. Let op: wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren worden aangeduid in een gele kleur.

Heb je vragen over dit project? Wens je een clubbezoek? Contacteer info@wwsv.be

Aanmelden WWSV Jeugdlabels 2022

Schrijf je hieronder in als je in aanmerking wil komen voor de Jeugdlabels voor 2022.