VERPLICHTE VOORWAARDEN SCHOLINGSCLUB 2024

Indien je als club voldoet aan de verplichte voorwaarden krijgt u hiervoor een basistoelage (=vast bedrag afhankelijk van de toegekende subsidie van Sport Vlaanderen)

1. De club/basis zorgt ervoor dat minstens  40% van de monitoren, die scholing voor de jeugd verzorgen, gekwalificeerd zijn.
2. De club/basis maakt gebruik van WWSV handleidingen en internationaal zeil/surfpaspoort tijdens de scholing voor de jeugd.
3. De club/basis voorziet een scholingsaanbod voor de jeugd van minimum 20 dagen (vb. 4 x 5 dagen).
4. De club/basis verzekert al zijn jeugd die scholing volgt (niet-leden) voor tijdelijke risico’s via WWSV.

5. De club ondertekent de Panathlon verklaring en het Geestig Gezond Sporten charter 
6. De beschikt over een API (vertrouwenspersoon) 
7. Elke club/basis plaatst op zijn website het logo “erkende zeil/surfschool” en/of “erkende trainingsclub” met de link naar de kwaliteitslabels op de WWSV website

VERPLICHTE VOORWAARDEN TRAININGSCLUB 2024
1. de club/basis voorziet een trainingsprogramma
2. De club/basis heeft minstens 1 trainingsteam in 1 categorie
3. De club/basis stelt een sporttechnisch gekwalificeerde trainer aan voor zijn trainingsteam
4. De club/basis voorziet begeleiding voor het (de) trainingsteam(s): de trainer begeleidt zijn team op minstens 3 wedstrijden van de WWSV wedstrijd kalender.

Voor NIEUWE trainingsgroepen (slechts geldig voor 1 jaar) zorgen we voor een aanpassing van het reglement. deze aanpassingen kan je vinden in het reglement op bladzijde 11. 

OPTIONELE VOORWAARDEN 2024
De optionele voorwaarden hangen vast aan een puntensysteem. De punten die te behalen zijn staan naast de voorwaarden. Hoe meer punten de club behaalt, hoe meer subsidies de club kan krijgen.

Bekijk hier de optionele voorwaarden voor scholings-en trainingsclub.

BELEIDSPLAN VOLGENS NORMEN EN STRUCTUUR WWSV

Onderstaande link biedt een stappenplan voor het opstellen van een beleidsplan volgens de normen en structuur van WWSV. 

Template jeugdbeleidsplan

REGLEMENT

Meer info; reglement jeugdsportfonds 2024