De publicatie van de nieuwe IRC regels 2022 - nieuwe aanvraagdocumenten online vanaf 1 januari 2022

De update van het reglement IRC voor 2022 is beschikbaar in het Frans en het Engels.
Vanuit de WWSV werking willen we ook dit jaar weer de zeilers begeleiden in hun aanvraag van een correcte "geoptimaliseerde" meetbrief. 
Daartoe zal weer een clinic "meet je zeilen", "hoe doe ik een eerste aanvraag" en een infosessie over IRC en CR doorgaan. 
Ook een testproject met IRC Go wordt overwogen na overleg met UNCL en RORC.
Eind januari 2022 wordt tevens een seminarie voor nieuwe IRC meters gepland - info luc@wwsv.be - onder voorbehoud maatregelen Covid19. 
Complete informatie op websites UNCL (FRA) en IRCRating (GBR) 

WWSV heeft een partnership met UNCL en is in die hoedanigheid exclusief vertegenwoordiger voor de Belgische vloot IRC zeilers. 

Modifications de la Règle IRC pour 2021 ​

Eerste samenvatting van de IRC Regels 2021 

IRC Rule English version 2022

IRC Rule Version française finale 2022

IRC-Rule-Changes-for-2022-full-detail

Documenten 2021 (krijgen binnenkort update) 

IRC-2021-Software changes public 

IRC-Rule-Changes-for-2021-full-detail-FRA

IRC-Rule-Changes-for-2021-detail-UK 

Flying Headsail 1 Flying Headsail 2 

Lifting Appendages 2021 FRA Lifting Appendages 2021 ENGLISH

Whiskerpole Rule IRC - 1 juni 2021 

 

IRC   

Cruiser Rating 

 

IRC is een meetsysteem dat een breed gamma van zeiljachten met één romp met een kiel klasseert voor onderlinge competitie. Zowel toerschepen als wedstrijdschepen varen in IRC. Elk schip met een IRC meetbrief krijgt één enkel ratinggetal toegekend, waarmee de gevaren tijd gecorrigeerd wordt.

IRC moedigt vernieuwingen aan die leiden tot een grotere stabiliteit, betere prestaties, meer zeewaardigheid en veiligheid. IRC ontmoedigt anderzijds onnodige onkosten op elk niveau.

IRC verwacht van de eigenaars dat ze niet op kunstmatige manier zullen proberen de rating van hun boot te verlagen, zoals bijvoorbeeld het laten stijgen van de prestaties van de boot, zonder dat de boot een hogere rating krijgt.

IRC ratings zijn gebaseerd op de informatie die de eigenaars zelf verschaffen. De IRC rating wordt bepaald aan de hand van die opgegeven informatie, en dat op basis van een geheime formule.

Wind en Watersport Vlaanderen is partner met UNCL voor alle Belgische IRC aanvragen.
WWSV est le partenaire belge chez UNCL pour les certificats belges en IRC 

Formulieren (taalkeuze bovenaan aanduiden in document) :
Formulaires bilingue - choissisez votre langue en haut du document 

DOCUMENTEN 2022 binnenkort ter beschikking!

 

Gelieve deze te downloaden (klik op bovenstaande documenten en download start automatisch) en ingevuld te mailen naar luc@wwsv.be
Alle nodige stortingen dienen te gebeuren op volgende rekeningnummer : (met vermelding bootnaam en IRC certificaat) 

Wind en Watersport Vlaanderen vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
BIC Code: BBRUBEBB
IBAN: BE22 3900 9636 8747 
Tarieven/Tarifs 

Geldig zeilnummer

Een IRC meetbrief voor een boot met een Belgische eigenaar kan enkel uitgereikt worden als die boot beschikt over een geldig zeilnummer dat uitgereikt werd door Belgian Sailing 
Voor de CR meetbrief geldt hetzelfde principe. Algemeen wordt het zeilnummer trouwens gepromoot als ideaal identificatiemiddel op zee en dit niet alleen bij calamiteiten. 

 

VERIFIEER HIER JE ZEILNUMMER

VRAAG HIER JE ZEILNUMMER AAN


Cruiser Rating

De doelstelling van de CR rating is om zonder meting kajuitzeiljachten, voorzien van een zeereling en met een leefbaar interieur, de mogelijkheid te bieden tegen elkaar wedstrijd te zeilen. Het is een eerste stap naar het wedstrijdvaren en dit in een recreatieve en familiale sfeer. Typische wedstrijdboten en sportboats horen thuis in IRC of een ander meetsysteem. De BA-RAT of basisrating volgt uit de keuze van het merk en type zeiljacht en wordt uitgedrukt in voet. Het is eigenlijk een berekende waterlijnlengte die de maximum rompsnelheid aangeeft die het schip kan varen.

Klik hier om het CR aanvraagformulier in te vullen.